המלצות

המלצות

במשך 20 שנות העבודה שלי במקצוע

סייעתי למטופלים רבים להחלים ולפתור טת הבעיות שאיתם הם באו

כן אצרף המלצות וסיפורים של מחלימים ככל שאוכל מבלי לפגוע בפרטיות שלהם